تشکیل جامعه خیرین استان یزد

شناسه خبر : 47216

1396/06/21

تعداد بازدید : 59

جامعه خیرین استان یزد روز سه شنبه 21 شهریور 96 تشکیل خواهد شد